Stubenitsky

Zadelmakerij & Ruitersport

Historie

C.J. Stubenitsky werd rond 1900 opgericht. Het begon met het vervaardigen en herstellen van tuigen en aanverwante artikelen. Later breidde de werkzaamheden zich uit met een autobeklederij en een zeilmakerij. De vraag naar zadels, tuigage en rijkleding werd groter, en zo werd er een begin gemaakt met de Zadelmakerij/Ruitersportzaak. Tot op de dag van vandaag worden er vele reparatie en aanpassingen uitgevoerd met de vakkundigheid, verworven van vader op zoon.

Tegenwoordig is de zadelmakerij in handen van de vijfde generatie.

Zadel

De historie van C.J. Stubenitsky

Het was Jan Stubenitsky die destijds, rond 1900 zijn brood verdiende met het vervaardigen en herstellen van tuigen en aanverwante artikelen. Er was nog geen sprake van een winkel, maar van een paard en wagen, waarmee hij de boeren en tuinders langsging om ter plaatse reparaties uit te voeren aan het harnachement of om een nieuw tuig of hoofdstel te verkopen. De meeste tuinders en boeren werkten immers met paarden. Zijn werkgebied strekte van Heemskerk en omstreken tot in de Zaanstreek en Alkmaar en omstreken. Zo kon het gebeuren dat hij op maandag vertrok met een zwart paard voor de kar en enkele dagen later huiswaarts keerde met een bruin paard. Dit omdat hij of de zwarte had verkocht of geruild en daarmee weer een paar centen kon verdienen.

Zijn zoon Chris heeft in de jaren dertig een permanente plek verworven op de Rijksstraatweg 1D, in een voormalige aardappelopslag. Daar konden de boeren en tuinders op weg naar de veiling op het meerplein de reparatie werkzaamheden langsbrengen en een paar dagen later weer ophalen. De werkzaamheden hadden zich inmiddels uitgebreid met een autobeklederij en een zeilmakerij, daar de automobielen zich meer en meer lieten zien in het straatbeeld. Vervangen van de bekleding en hele interieurs waren orde van de dag. Ook de industrie maakte gebruik van de vakkennis van de heren Stubenitsky. De Hoogovens liet ook talloze reparaties aan de bekledingen van de voertuigen uitvoeren en ook flexibele verbindingen tussen machinedelen werden van leer vervaardigd en uitgedacht. Denk hierbij aan harmonika achtige balgen welke konden varieren van klein tot manshoge exemplaren.

Lees verder over de historie

Tijdens de tweede wereldoorlog kwam ook de zoon van Chris Stubenitsky de gelederen versterken, genaamd Jan. Inmiddels deed Jan senior het wat rustiger aan, wegens een wat broze gezondheid. Samen hebben ze tijdens en na de oorlog een bedrijf opgebouwd dat in de wijde omgeving een goede naam heeft verworven. Een publiekstrekker was en is het houten paard, vroeger waren het er zelfs twee. Diverse gebeurde het dat deze werden verhuurd of geleend en ingezet voor reclame doeleinden. Op de foto is te zien dat de twee paarden voor een oude brandweerspuit staan op de "Brandweer Rai" in Amsterdam.

Na het overlijden van Chris Stubenitsky heeft zoon Jan jarenlang alleen de kar getrokken, en inmiddels deed het paardrijden zich in Heemskerk en omstreken gelden als een populaire sport. De vraag naar zadels en tuigage en rijkleding werd groter, en zo werd er een begin gemaakt met de Zadelmakerij/Ruitersportzaak welke kon voorzien in de vraag van de consument. Autobeklederij en zeilmakerij maakten plaats voor de Ruitersport. In 1973 raast er een zware storm over Heemskerk en omstreken en het pand aan de Rijksstaatweg overleefd deze storm niet. Het dak wordt door de storm opgetild en meters verderop op straat gesmeten. Daar deze locatie in een bestemmingsplan lag, mocht herbouw hier niet plaats vinden. Een noodpand werd binnen een paar dagen geplaatst en wel het onderkomen van de Heemskerkse reddingbrigade. Een en ander kon zo snel worden gerealiseerd, met behulp van de vrijwillige Brandweer Heemskerk, waar Jan Stubenitsky 38 jaar lid is geweest. Na overleg met de gemeente kon een nieuwe plek worden verworven aan de Kleine Houtweg, waar vroeger het Bokkevrouwtje woonde. Hier wordt een houten barak geplaatst en kon men genieten van 4 keer zoveel ruimte als aan de Rijksstraatweg. Dit zou dienst doen tot 1992.

Omstreeks 1980 gaat ook de zoon van Jan zich bekwamen in het vak, wat dient te worden geleerd van vader op zoon. Deze zoon wordt naar zijn opa vernoemd en heet dan ook Chris. De ruitersport groeit in populariteit en de zaak groeit mee en kan de klant voorzien van de laatste trends op het gebied van de ruitersport. Luxe artikelen uit diverse landen vinden gretig aftrek en in 1992 wordt op dezelfde locatie een nieuw pand betreden met veel meer ruimte als voorheen.

De zadelmakerij is een belangrijk onderdeel van de zaak, daar zadels en tuigen kunnen worden gepast en aangepast aan de wens van de klant. Tot op de dag van vandaag worden er vele reparatie en aanpassingen uitgevoerd met de vakkundigheid, verworven van vader op zoon.

Sinds 2007 werkt de vijfde generatie in de zaak en wel de zoon van Chris genaamd, hoe kan het ook anders Jan.

Beelden uit de historie

Klik op de afbeelding voor een grotere versie:

Historie 01 Historie 02 Historie 03 Historie 04 Historie 05 Historie 06